TouTiao 2016-03-15: Người mẫu Duo Duo (朵朵) (35 ảnh)

TouTiao 2016-03-15: Người mẫu Duo Duo (朵朵) (35 ảnh)

TouTiao 2016-03-15: Người mẫu Duo Duo (朵朵) (35 ảnh)

TouTiao 2016-03-15: Người mẫu Duo Duo (朵朵) (35 ảnh)

TouTiao 2016-03-15: Người mẫu Duo Duo (朵朵) (35 ảnh)

TouTiao 2016-03-15: Người mẫu Duo Duo (朵朵) (35 ảnh)

TouTiao 2016-03-15: Người mẫu Duo Duo (朵朵) (35 ảnh)

TouTiao 2016-03-15: Người mẫu Duo Duo (朵朵) (35 ảnh)

TouTiao 2016-03-15: Người mẫu Duo Duo (朵朵) (35 ảnh)

TouTiao 2016-03-15: Người mẫu Duo Duo (朵朵) (35 ảnh)

TouTiao 2016-03-15: Người mẫu Duo Duo (朵朵) (35 ảnh)